Dodijeljene nagrade 2008.

  • u kategoriji javnog sektora - Grad Koprivnica
  • u kategoriji malih i srednjih poduzeća - Geneza d.o.o.
  • u kategoriji velikih poduzeća - Kuehne & Nagel d.o.o.

U sklopu konferencije o društveno odgovornom poslovanju, koju su 17. prosinca 2008. u Zagrebu organizirali UN-ov Program za razvoj (UNDP) i dnevnik Business.hr, dodijeljene su nagrade za Poslodavca godine za osobe s invaliditetom u 2008. godini.

Drugu godinu za redom nagradu dodjeljuju portal MojPosao i UNDP, u suradnji s Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom te Hrvatskim zavodom za zapošljavanje (HZZ).

Nagradu je u kategoriji javnih poduzeća osvojio Grad Koprivnica, u kategoriji malih i srednjih poduzeća tvrtka Geneza d.o.o., a u kategoriji velikih poduzeća tvrka Kuehne & Nagel.

Promicanje različitosti

Nagrada se dodjeljuje s ciljem informiranja i osvještavanja javnosti, prije svega poslodavaca, da osobe s invaliditetom mogu jednako doprinijeti uspjehu rada kao i drugi jednako kvalificirani zaposlenici. Nagradom se nagrađuju poslodavci koji zapošljavaju osobe s invaliditetom i uključuju ih u radnu sredinu te na taj način promiču poštivanje različitosti na radnome mjestu.

U kategoriji javnih poduzeća, nagradu je primio Nino Štubljak, zaposlenik s invaliditetom u koprivničkom gradskom odjelu za upravljanje imovinom i izgradnju grada, a nagradu mu je uručio Vincent Degert, voditelj Delegacije Europske komisije u RH.

U kategoriji malih i srednjih poduzeća Valentini Ljubešić, direktorici tvrtke Geneza d.o.o. za telekomunikacijske djelatnosti, nagradu je dodijelila Mirjana Dobranović, predsjednica Hrvatskog saveza tjelesnih invalida Hrvatske (HSUTI).

Direktor tvrtke za međunarodno otpremništvo Kuehne & Nagel, Emil Justinić nagradu je u kategoriji velikih poduzeća primio od Jadranke Kosor, potpredsjednice hrvatske Vlade i ministrice obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, koja je ujedno i predsjednica Povjerenstva za osobe s invaliditetom Vlade RH.

Inovativnost u zapošljavanju

Promišljajući pristup zapošljavanju radnika s invaliditetom, ova su tri poduzeća uvažila sve zakonske propise, a osim toga su postavila i određene standarde aktivne politike prema radnicima s invaliditetom, kao što su uklanjanje arhitektonskih barijera, ulaganje u njihovo dodatno obrazovanje, te prilagođavanje sredstava rada.

Također, ove su godine po prvi puta dodijeljena i posebna priznanja za inovativne prakse u zapošljavanju osoba s invaliditetom i to Auto klubu Đurđevac te tvrtkama Centaroprema d.o.o. i Zvijezda d.d..

Posebna priznanja ovim tvrtkama uručila je Ankica Paun Jarallah, ravnateljica HZZ-a, koja se tom prilikom zahvalila svima koji su sudjelovali u utrci za nagradu. Kriteriji za dodjelu nagrade se temelje na poštivanju zakonskih praksi te na uspoređivanju inovativnih praksi zapošljavanja i odnosa na radnom mjestu prema osobama s invaliditetom.

Odgovornost poslovnog sektora

"Proteklih je godina u Hrvatskoj učinjen golem korak naprijed kad je riječ o zapošljavanju osoba s invaliditetom, jer broj zaposlenih osoba neprestano raste.

Tako je tijekom 2005. godine zaposleno 1.034, tijekom 2006. godine 1.211, tijekom 2007. godine 1.423, a u prvih 11 mjeseci ove godine 1.210 osoba s invaliditetom iz evidencije Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje koji već dugi niz godina aktivno radi na promicanju zapošljavanja teže zapošljivih skupina među koje spadaju i osobe s invaliditetom.

Rad, obrazovanje i obrazovanje tijekom radnog vijeka su temeljna prava svih ljudi, pa tako i osoba s invaliditetom, jer se tako osigurava egzistencija, materijalna, socijalna, ali i samoostvarenje osobe. Želja nam je omogućiti osobama s invaliditetom ravnopravan položaj na otvorenom tržištu rada, da pronađu i zadrže prikladno zaposlenje, sukladno svojim sposobnostima, mogućnostima i potrebama. Stoga smo svojim radom odgovorni stvarati i razvijati društvo blagostanja i solidarnosti, zajednicu bez zapreka i pružiti ruku podrške jedni drugima", istaknula je Ankica Paun Jarallah.

"Osnovno ljudsko pravo je pravo na rad. Naša iskustva u prihvaćanju osoba s poteškoćama u radnu sredinu rezultirala su povratnim pozitivnim učincima na postojeću radnu okolinu. Stoga bih preporučio kolegama poslodavcima da umjesto godišnjih donacija u vrijeme božićnih praznika učine korak u trajnom darivanju zaposlenja osobama s invaliditetom. Podupro bih zakonsku obvezu poslodavaca da ih u određenom omjeru jednostavno moraju zapošljavati. Povrh i nakon svega, zapošljavanje osobama s posebnim potrebama pruža perspektivu njima i njihovim izmučenim i zabrinutim obiteljima", naglasio je Emil Justinić, direktor tvrtke Kuehne & Nagel za Hrvatsku, ovogodišnjeg pobjednika u kategoriji velikih poduzeća.

"Predanost Vlade Republike Hrvatske nastojanjima u ostvarivanju prava na rad osoba s invaliditetom ogleda se među ostalim i u činjenici da je Hrvatska treća zemlja u svijetu koja je ratificirala UN-ovu Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom", istaknuo je stalni predstavnik UN-ovog Programa za razvoj u Hrvatskoj, Yuri Afanasiev.

Međutim, dodao je Afanasiev, odgovornost za ostvarivanje tog prava trebaju preuzeti i drugi segmenti društva, posebice poslovni sektor. Ova je inicijativa jedan vrlo važan korak u tom smjeru, koji može doprinijeti premošćivanju teškoća s kojima se susreću nezaposlene osobe s invaliditetom.

MojPosao potiče zapošljavanje osoba s invaliditetom

Ispred portala MojPosao nazočnima se obratila Martina Lović koja je izjavila da je "naša želja promatrati zapošljavanje osoba s invaliditetom upravo u sklopu poslovnih prednosti koje one mogu donijeti kompaniji. MojPosao je i prije projekta Nagrade krenuo s označavanjem oglasa ikonom 'Podržavamo zapošljavanje osoba s invaliditetom' kojem je cilj bio učiniti poslodavce osjetljivijim i zainteresiranijim za zapošljavanje osoba s invaliditetom. U 2007. godini objavljena su 402 oglasa s ikonom, a u 2008. godini broj se gotovo udvostručio, pa su oznaku nosila 773 oglasa.

Indikativan je podatak da poslodavci koji su se prijavili za Nagradu i koji, dakle, već zapošljavaju osobe s invaliditetom procjenjuju da nemaju dovoljno vremena i vlastitih resursa za zapošljavanje i integriranje još većeg broja osoba s invaliditetom u radnu sredinu. Istovremeno pozitivno ocjenjuju rad svojih zaposlenika s invaliditetom. Smatraju ih pouzdanim, dovoljno učinkovitim, predanim i drže da se dobro uklapaju u radnu sredinu.

Neotkriveni potencijali

"Republika Hrvatska je prepoznala potencijal osoba s invaliditetom kao još neotkriveni resurs radne snage te je u posljednjih nekoliko godina vrlo intenzivno počela provoditi aktivnu politiku zapošljavanja osoba s invaliditetom, usvajanjem niza međunarodnih dokumenata, njihovom ugradnjom u nacionalno zakonodavstvo te provođenjem u praksi.

Naravno, djelovanje RH nije usmjereno samo na zapošljavanje osoba s invaliditetom, već obuhvaća i promicanje prava aktivnog i ravnopravnog sudjelovanja osoba s invaliditetom u društvu, s ciljem poboljšanja njihove kvalitete življenja. Na tom tragu je i pokretanje nagrade za Poslodavca godine za osobe s invaliditetom", smatra mr.sc. Ante Vučić, ravnatelj Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Predsjednica Hrvatskog saveza tjelesnih invalida Hrvatske, Mirjana Dobranović je izjavila da je posebno sretna što joj je pripala čast da kao osoba s invaliditetom i predsjednica udruge koja skrbi o svojim članovima, uruči priznanje u kategoriji malih i srednjih poduzeća.

Publikacija o zapošljavanju osoba s invaliditetom

"Geneza kao dobitnik nagrade zaslužuje ovo priznanje jer je tijekom 2007. i 2008. zaposlila veliki broj osoba s invaliditetom u potpuno novoj djelatnosti za osobe s invaliditetom u Hrvatskoj – telekomunikacijskoj branši. Ova djelatnost je novo područje zapošljavanja osoba s invaliditetom. Riječ je o vrlo ozbiljnim poslovima koji otvaraju mogućnost dokazivanja kompetencija osoba s invaliditetom", izjavila je Dobranović.

Uz program dodjele Nagrada predstavljena je i publikacija Zapošljivost nezaposlenih osoba s invaliditetom skupine autora: Lelije Kiš Glavaš, Višnje Majsec Sobote, Kristijane Sokač, Ivana Sobote i Aleksandre Gavrilović.

Nalazi publikacije na reprezentativnom uzorku od 600 nezaposlenih osoba s ivnaliditetom ukazuju, među ostalim, da oko polovice njih nema nikakvog radnog iskustva; 50% osoba s invaliditetom drži da su financijski olakšice glavni motiv poslodavaca u zapošljavanju osoba s invaliditetom, a 30% drži da su to profesionalna znanja i vještine osoba s invaliditetom.

Tijekom provedbe istraživanja identificirano je 100, za zapošljavanje izuzetno motiviranih, osoba s invaliditetom kojima su savjetodavci HZZ-a pružili dodatnu podršku, što je do lipnja 2008. rezultiralo zapošljavanjem 53 osobe, dok je ostalima pružena individualizirana podršku u profesionalnom usmjeravanju.

Dobitnicima skulptura "Razgovor"

Nužnost uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada istaknuta je u praksama modernog upravljanja ljudskim resursima kao i načelima društveno odgovornog poslovanja (DOP) i Global Compacta, UN-ove mreže tvrtki koje su u svoje poslovanje integrirale društvenu odgovornost. Hrvatska mreža Global Compacta do danas broji preko 90 vodećih tvrtki u Hrvatskoj. Osobe s invaliditetom sa svojim specifičnim znanjima, vještinama, pa i teškoćama na prvi pogled, mogu postati vrlo vrijedni zaposlenici ukoliko se iskoriste na pravom radnom mjestu.

Partneri koji su pružili podršku projektu i sudjelovali u evaluacijama prijavljenih poslodavaca su: Delegacija Europske komisije u RH, Udruga za promicanje inkluzije, Hrvatski savez udruga tjelesnih invalida Hrvatske (HSUTI) i Zajednica saveza osoba s invaliditetom.

Ove godine pokrovitelji nagrade su Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) i Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, odnosno vladino Povjerenstvo za osobe s invaliditetom.

Samu nagradu, skulpturu pod nazivom "Razgovor", koja je uručena nagrađenim poslodavcima, izradila je i ove godine gluho-slijepa kiparica Sanja Fališevac.