Izjave poslodavaca

Coca-Cole HBC Hrvatska

Nagradom Ključna razlika nagrađuje se raznolikost ljudskih potencijala, a ljudi su u Coca-Coli HBC Hrvatska najvredniji potencijal inaš je dosadašnji poslovni uspjeh bio posljedica njihove predanosti i stručnosti. Ponosni smo što smo nagrađeni u okviru projekta kojim se podupire uključivanje i poticanje raznolikosti u radno okruženje jer su to i temeljne vrijednosti Coca-Coline kulture i poslovnoga ozračja. To je priznanje ujedno i poticaj za nastavak prevencije nastanka svih oblika diskriminacije i poticanje ravnopravnosti među našim zaposlenicima

HUMANA NOVA

Socijalna zadruga Humana Nova je organizacija koja želi unaprijediti kvalitetu života svojih članova/ica i održivi razvoj lokalne zajednice. Svi/e zaposlenici/ice Humane Nove su ujedno i članovi/ice zadruge, te sudjeluju u transparentnom i poštenom donošenju odluka. Sami/e sebi pokušavamo osigurati visoke radne i siguronosne uvjete i dopustiti dostojanstven rad. Kako smo različiti/e, neprestano usklađujemo različitosti, interese te njegujemo zajedničke vrijednosti poput suradnje, uzajamnosti, ravnopravnosti, iskrenosti i društvene odgovornosti.

Podatkovni centar Križ

Imajući u vidu skori formalni ulazak Hrvatske u Europsku uniju, ali i višegodišnje promišljanje brzine globalizacijskog procesa, svaki poslodavac, ali i zaposlenik mora aktivno prilagođavati i sebe i svoju radnu okolinu novim okolnostima. Okolnostima koje naše živote mijenjaju sve brže i brže. I tko ne bude u stalnoj i proaktivnoj promjeni, zastarit će. Osim toga, kako su naši roditelji svojedobno odlazili u pečalbu i bili stranci koje je neko domaće tržište rada prihvatilo i tako ga obogatilo, tako se i naše tržište rada treba navikavati da će strani radnici donijeti iskustva, znanje, drugi pogled na nas i svijet oko nas. I takvu promjenu trebamo objeručke dočekati jer će nas obogatiti, učiniti konkurentnijima u okruženju i na razini EU, umjesto da takve promjene na tržištu rada dočekujemo s gorčinom i otporom. I na takvom stavu i pristupu moramo svi vrlo aktivno raditi na dnevnoj razini.

ALLIANZ

Ključ uspješnog poslovanja Allianza je prihvaćanje raznolikosti. Stoga smo ponosni što našu tvrtku čine stručni i kvalitetni ljudi koji upravo zbog svoje različitosti odnosno posebnosti jesu prava snaga Allianza.

HAIR TIME

Imala sam samo 23 godine kad sam 1. put postala poslodavac. Nisam previše znala o tome kako biti dobar poslodavac, ali vjerujem da sam znala ono najvažnije, kako biti dobar čovjek. To je osnova svega, pa tako i posla. Ljudi se nikako ne mogu dijeliti prema boji kože, spolu ili vjeri. Svi smo jednaki, a ujedno smo i svi potpuno različiti . I to je ono što čini ovaj svijet lijepim i zanimljivim mjestom za život. U mom poslovnom prostoru na zidu je ispisana rečenica koja najbolje opisuje moj stav : “What makes you different, makes you beautiful” ( Ono što te čini drugačijim, čini te prelijepim” ). Nagrada Ključna razlika je važan projekt i iznimno sam ponosna što u njemu sudjelujem.

Društvo multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije

Najvažnija motivacija je uključivanje osoba s invaliditetom u normalan i redovan radni proces. Njima je to izuzetno bitno jer se osjećaju potrebnima a pritom rješavaju svoje egzistencijalne potrebe. Društvu multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije to puno znači jer podižemo kvalitetu života naših članova, također se to odnosi na sve osobe s invaliditetom.

Uslužno trgovački obrt Tena

Voljela bih u svom obrtu zaposliti djelatnike koje ću poticati na usavršavanje rada isto kao što bih voljela kad bi se povećao obujam posla uz njihov što bolji odgovorniji rad omogućiti im pristojnu plaću koja bi ih motivirala da se zalažu još više za bolju uslugu

Ribarska Zadruga Lanterna

Ključna je razlika upravo u percepciji razlika kao ključa generatora razvoja i napretka.

PLIVA

PLIVA živi i radi u istinski multikulturalnoj Tevi i uvjereni smo da upravo to najviše pridonosi našem uspjehu. Zato i unutar PLIVE potičemo i razvijamo sve aspekte različitosti.

Samo različiti pogledi i pristupi osiguravaju veću kreativnost, brže dovode do inovacija i rezultiraju kvalitetnijim odlukama. Posebno kada u strukturi zaposlenih 56,6 posto čine žene, a na 67 direktorskih pozicija nalazi se čak 67 posto žena.

Natječaji poput Ključne razlike za nas su prilika da preispitamo koliko smo uspješni, a koliko i gdje još moramo raditi i razvijati se.

Ernst & Young

Temeljno načelo kojim se vodi Ernst & Young je "Kvaliteta u svemu što radimo", a kvalitetna selekcija kadrova je samo jedno od područja te izvrsnosti. Naši zaposlenici svjesni su činjenice da su u tvrtku došli zbog svojih kvaliteta, osobina, marljivosti te iskustva, a ne na temelju faktora koji nužno ne osiguravaju kvalitetu rada (bračno stanje, spol ili dob). Stoga ih sama takva činjenica potiče na kvalitetniji rad te izniman trud za koji znaju da se prizna i cijeni. Sudjelovanjem u projektu "Ključna razlika" želimo se usporediti s drugim tvrtkama u Hrvatskoj i na taj način dobiti povratnu informaciju u čemu se još možemo unaprijediti.

MEDICAL INTERTRADE d.o.o.

Medical Intertrade d.o.o. trgovačko je društvo koje se bavi veleprodajom i maloprodajom lijekova i medicinskih proizvoda i na tržištu slovi kao uspješan poslovni subjekt. Uspjeh tvrtke osigurava stručan i profesionalan kadar. Za poticanje uspješnosti rada potrebno je stvarati atmosferu povjerenja, pravičnosti, optimizma, timskog rada, podupiranja individualnog i grupnog rasta. Sve je to implementirano u poslovanje Medical Intertrade d.o.o., koji kadrovsku politiku temelji upravo na tim principima. Poštujući zakonodavnu radno pravnu regulativu, ali i moralna načela, Medical Intertrade d.o.o. vodi računa o zaštiti majčinstva, pravima određenih skupina radnika poput starijih ili žena, te u organizaciji poslovanja poštuje i uvažava potrebe radnika. Zbog svega navedenog, odazvali smo se i prijavi na natječaj za Nagradu ključna razlika, budući prepoznavanje i priznavanje ovakvog odnosa prema ljudskim resursima dodatno motivira na daljnja poboljšanja.

NOVA TV

Nova TV je komercijalna televizija koja okuplja mladi i iskusni tim medijskih profesionalaca, a taj tim Novu TV i dalje održava na mjestu tržišnog lidera. U našoj tvrtki gradimo ugodnu radnu atmosferu i povjerenje zaposlenih pružajući im kontinuiranu mogućnost stjecanja novih znanja, vještina i napredovanja. Sve što radimo, svi naši uspjesi, rezultat su iznimnog doprinosa naših ljudi i stoga moramo svojim djelatnicima osigurati kvalitetno okruženje u kojem će se cijeniti i nagrađivati rad i znanje. Visoke rezultate koje ostvarujemo zahvaljujemo svakome članu naše televizijske obitelji.

RIVIERA ADRIA

Poticanje ravnopravnosti podrška je održavanju pozitivne korporativne kulture i klime, učinkovitom timskom radu i razvijanju svijesti kod samih zaposlenika da se u Valamar grupaciji cijeni profesionalnost i posvećenost poslu, bez obzira na dobnu, spolnu ili neku drugu skupinu, a što je naposljetku siguran put k uspjehu

Riviera Adria d.d., kao veliki poslodavac koji je po mnogo čemu lider u turizmu, razvija brojne primjere pozitivne prakse u upravljanju ljudskim potencijalima što prepoznaju svi naši zaposlenici iskazujući porast zadovoljstva korporativnom klimom i kulturom te naši sezonski radnici koji nam se u velikom postotku vraćaju.

Brojni potencijalni zaposlenici doživljavaju nas kao poželjne poslodavce koji daju priliku za osobni i profesionalni razvoj, a stručna javnost prepoznaje „ključnu razliku“ dodjeljujući nam nagrade za kvalitetu i izvrsnost.

Iako sustavno i planirano zadržavamo postojeće i privlačimo nove zaposlenike, rukovodeći se zahtjevima radnog mjesta i kvalitetom samog kandidata, izuzetno smo ponosni upravo na uravnoteženi udio oba spola na svim poslovima.

Dostupnost rukovodećih pozicija osobama oba spola, poticanje i kreiranje klime i prilika za visoki udio žena na rukovodećim pozicijama na nivou srednjeg i izvršnog menadžmenta izdvaja nas u okruženju i od hrvatskog prosjeka, a nama daje bogatstvo i raznolikost stilova rukovođenja, rješavanja problema i kreiranja uravnoteženih opcija budućeg razvoja.

DUBROVNIK BABIN KUK

Polazeći od činjenice da uspjeh u turizmu najvećim dijelom ovisi o čovjeku, kompanija Dubrovnik-Babin kuk d.d. kontinuirano ulaže u razvoj zaposlenika kako bi na najbolji način odgovorila izazovima 21 stoljeća. Kontinuirano zadovoljstvo naših djelatnika se direktno odražava na zadovoljstvo naših gostiju te povrat, kako naših gostiju tako i zaposlenika, raste iz godine u godinu. Osim mnogobrojnih edukacija i projekata koje je kompanija Dubrovnik-Babin kuk d.d. kreirala za svoje djelatnike, a u kojima su ravnopravno zastupljeni bez obzira na spol, dob ili neku drugu skupinu, prilikom zapošljavanja se također obraća velika pozornost na poštivanje ravnopravnosti među svim prijavljenim kandidatima. Kompanija ulaže velike napore da zaštiti dostojanstvo I privatnost radnika te doprinese atmosferi međusobnog uvažavanja I poštovanja zaposlenih, nezavisno od njihovog hijerarhijskog položaja u radnoj sredini.

Budući je čovjek polazna točka uspjeha koji se onda gradi predanim timskim radom, poticanje svake vrste ravnopravnosti dio je vizije i misije naše kompanije koju su kroz mnoga priznanja vrednovali naši djelatnici, grupacija Valamar kao i institucije.

Mnogobrojni projekti koji za cilj imaju prepoznati izuzetne pojedince te im kroz usavršavanje omogućiti napredak u karijeri pokazali su se uspješnima upravo zato što su odabrani pojedinci imali zajedničku kvalitetu izuzetnog potencijala bez obzira na spol, dob ili neku drugu skupinu kojoj pripadaju.

Kako bismo i dalje bili vodeći na turističkom tržištu Republike Hrvatske, te kako bismo bili konkurentni u turističkoj ponudi našeg okruženja poglavito nakon ulaska u Europsku uniju, naše je poslanje i dalje njegovati ravnopravnost među zaposlenicima kako bismo gradili kvalitetne međuljudske odnose i kvalitetne timove.

CIKLOPEA

Nagrada Ključna razlika dodjeljuje se od 2011. godine, a cilj joj je potaknuti raznolikost u ljudskim potencijalima: opću raznolikost, ravnopravnost spolova, ravnopravnost osoba s invaliditetom te dobnu ravnopravnost.

Iako je cilj nagrade identificirati i promovirati poslodavce s kvalitetnim praksama u uključivanju raznolikosti u radno okruženje, mi u društvu Ciklopea smatramo da ključna razlika ne bi trebao biti kriterij za zapošljavanje, nego dodana vrijednost poslovanju svakog društva. Na vlastitom primjeru znamo da upravo raznolikost izvlači ono najbolje iz nas i doprinosi izvrsnosti tima.

Veleučilšte Velika Gorica

Zaposlenici Veleučilišta Velika Gorica dobi su od 20 do 65 godina kao i studenti koji studiraju na našim studijima. Raznolika dobna i spolna struktura naših zaposlenika i studenata stvara zdravije radno okruženje te postaje snaga našeg Veleučilišta. Odlučili smo se prijaviti za Nagradu Ključna razlika jer smo svjesni da su vrijednosti koje njegujemo u našoj ustanovi prepoznate kao model razvoja kvalitetne i uspješne zajednice. Zadovoljstvo nam je predstaviti se na ovom događaju i biti dio Ključnerazlike., Dekan, Mr. sc. Ivan Toth, Veleučilište Velika Gorica

Suvenir Arbor Vitae

Poštivanje zaposlenih za nas znači ravnopravnost u poslovima i zadacima koje obavljamo u našoj tvrtci. Budući da se radi o specifičnosti zaposlenika, svaki zaposlenik se poštuje na isti način, bez obzira koliko on sudjeluje u proizvodnji, jer svi se trude da opravdaju svoje zaposlenje na način koji im njihov invaliditet dozvoljava. Prijava za nagradu i odluka da se prijavimo na natječaj je mogućnost dokazivanja društvu i zajednici da se osobe s invaliditetom ne razlikuju u radu i ostvarivanju poslovnih zadataka u odnosu na zdrave ljude. Poticanje ravnopravnosti i raznolikosti kod zaposlenih - u humanom društvu raznolikost nije prepreka već izazov. I cvijeće u vazi iste boje nije lijepo kao buketa poljskog raznovrsnog cvijeća. Ravnopravnost – svaka obrazovana osoba trebala bi imati istu šansu u društvu bez obzira na hendikep. Posebno vrijedna skupina u našoj organizaciji je svaki pojedinac koji ima invaliditet i svojim trudom i radom dokazuje da invalidnost nije prepreka za marljiv i predan rad. Ključna vrijednost - ravnopravnost + raznolikost = uspjeh. A što je uspjeh? Nije li to da i osoba koja je svrstana u teže zaposlivu skupinu nije na teret zajednice nego u okviru svojih mogućnosti obavlja radne zadatke i zarađuje za život.

Zaštitna radionica „Suvenir Arbor Vitae“ i ustanova Suvenir Nova, pod voditeljstvom direktorice Marine Župan

DM-drogerie markt d.o.o.

Stvaran interes za ljude, njihove potrebe, rad na oblikovanju sustava školovanja te poticanje svakog zaposlenog da vlastitim snagama i doprinosom participira u uspjehu poduzeća temeljne su odrednice dm-ovog poslovanja. Kao tvrtka koja svoj uspjeh ne mjeri isključivo rastom prihoda, već prvenstveno kvalitetom odnosa prema ljudima, bilo da su zaposlenici ili kupci, dm godinama nastoji i na području brige za osobe s invaliditetom dati potreban i značajan doprinos. Najvrednije što dm osobama s posebnim potrebama može dati jest posao, radni angažman, jer se putem njega svi mi i realiziramo kao vrijedni članovi društva. dm danas zapošljava 1.123 ljudi u 52 grada, dok mu je već četvrtu godinu zaredom dodijeljeno priznanje „Najposlodavca godine“ te je drugu godinu za redom uvjerljivo Najpoželjniji poslodavac. dm je tvrtka koja kontinuirano ulaže u svoje zaposlenike te potiče njihovu raznolikost i individualnost, pa želimo dati i pozitivan primjer drugima jer ispred svake uspješne kompanije stoje ljudi, zaposlenici kompanije koji su vlastitim trudom i radom ostvarili te vrhunske rezultate. U dm-u je od prvih dana zaposlenik ključan čimbenik poslovanja. Svaki naš djelatnik aktivno sudjeluje u uspjehu dm-a i na taj način ima priliku pokazati svoje mogućnosti, doprinijeti poslovanju kroz osobni angažman te realizirati dio sebe i aktivno participirati u konačnom rezultatu.

DM-drogerie markt d.o.o., Gordana Picek, članica uprave

Geneza

“Poštivanje zaposlenih za mene znači uvažavanje raznolikosti, osobnih sloboda, poticanje kreativnosti te pružanje prilike za profesionalni i osobni razvoj. Za Nagradu smo se odlučili prijaviti kako bismo promovirali pozitivno iskustvo zapošljavanja osoba s invaliditetom. Oni su izuzetno vrijedni i zahvalni djelatnici koji za pruženu priliku vraćaju višestruko svojim angažmanom te pozitivno utječu na radnu atmosferu i motivaciju za rad kod ostalih zaposlenih i na taj način izvlače najbolje iz svih nas. Osobe s invaliditetom doista su pridonjele da naša tvrtka pomakne granice mogućeg i da izdržimo zahtjevna vremena u recesiji, da shvatimo da je sve moguće i da se sve može pobijediti. Priznajem, početni impuls za zapošljavanje osoba s invaliditetom, bilo je milosrđe, no sada su to moji suradnici koje iznimno cijenim i kojima se divim.”

Predsjednica uprave Geneze, Valentina Ljubešić

Holcim (Hrvatska) d.o.o.

71% Holcimovih zaposlenika smatra da imaju otvoreno radno okruženje koje prihvaća individualne razlike, bez uznemiravanja i diskriminacije. Rezultat je to istraživanja o privrženosti zaposlenika i vrijednostima koje je Holcim u Hrvatskoj 2011. godine proveo s tvrtkom Aon Hewitt, jednom od najpoznatijih za takva istraživanja. Između ostalih rezultata istraživanja, upravo je raznolikost prepoznata kao jedna od Holcimovih snaga. Iako može izgledati da je različitost otežavajući faktor, kroz našu praksu, upravo se to pokazalo kao područje na kojem i dalje trebamo raditi jer nam donosi kritički pogled i nove mogućnosti razvoja. Na kraju krajeva, to je jedan od načina da Holcim ostvari svoju viziju "Gradimo temelje za buduće generacije".

Holcim (Hrvatska) d.o.o.

Intra Lighting Čazma

Sve vidljivo naša je vizija, sve dinamično ideja je vodilja našeg razvoja. Sav naš napor je usmjeren na istinsko zadovoljstvo djelatnika, partnera i korisnika naših rasvjetnih tijela. Bez prečaca i izgovora, brinemo se za ispunjenje svih obveza i usluga koje obavljamo sa strašću. Kvalitetni, stručni te zadovoljni zaposleni su ključni čimbenik za uspješno poslovanje tvrtke. Naš zadatak je podržavati i poticati zaposlene, motivirati ih na uspjeh te uključivati njihova mišljenja u pripremi strateških ciljeva. Naš uspjeh rezultat je uzajamnog razumijevanja, poštivanja naših djelatnika i razmjene ideja. Uspjeli smo uspostaviti zdravu komunikaciju koja uključuje poštivanje ljudskog dostojanstva, suradnju na svim razinama i svim oblicima uz uvažavanje različitosti. Upravo ta raznolikost je generator inovacija i predstavlja dobit tvrtke.

Intra Lighting Čazma

Državni arhiv u Pazinu

Kako bismo postigli poslovnu izvrsnost i izvrsnost naših zaposlenika radimo na atmosferi: uzajamnog  razumijevanja i poštovanja, razmjene ideja,
otvorene komunikacije, poštenog postupanja i timskog rada te nastojimo stvoriti poticajno radno okruženje. Promičemo poštovanje ljudskog dostojanstva, otvorenost i srdačnost u kontaktima, kako međusobnim tako i s
korisnicima, suradnju na svim razinama i svim oblicima uz uvažavanje različitosti.

Kvalitetni i stručni, te zadovoljni zaposlenici su ključni za uspješno poslovanje. Skup normi ponašanja, moralnih i socijalnih vrijednosti unutar ustanove baziranih na vjerovanjima, stavovima i prioritetima predstavljaju vrijednosti u koje vodstvo ustanove i njeni zaposlenici vjeruju, koje zastupaju i promoviraju i u skladu s njima se ponašaju i rade. Stvaramo okruženje povjerenja prema zaposlenima i potičemo ih na promjene.
 

Državni arhiv u Pazinu

Sedam IT

Sedam IT je mlada i uspješna firma u kojoj se od samih početaka trudimo posložiti najvažnije stvari na prvo mjesto. Za nas su to naši zaposlenici i osiguranje svih potrebnih uvjeta za učinkovito djelovanje zaposlenika, a time i organizacije u cjelini. Vjerujemo da prave vrijednosti dolaze ponajprije iz poštivanja svakog čovjeka u onome što on jeste, iz čega se logično nadograđuju naše aktivnosti na poticanju ravnopravnosti - kao osnovnog prava svakog čovjeka, i raznolikosti - kao izvora sinergijskih vrijednosti koje je nemoguće postići s jednim pojedincem ili s grupom istih pojedinaca. Takve sinergijske vrijednosti su za nas: nove i inovativne ideje, dijeljenje znanja, stalna poboljšanja, rješavanje kompleksnih problema, stanke s humorom i smijehom, interne zabave… Također njegujemo i slijedeće vrijednosti: kontinuirani razvoj, izvrsnost i proaktivnost u obavljanju zadataka, profesionalnost u odnosima s korisnicima, ulaganje u visoko zadovoljstvo zaposlenika…

Irena Kevo, članica Uprave Sedam IT

Veleučilište Velika Gorica

Veleučilište Velika Gorica je privatna visokoobrazovna ustanova koja provodi stručne studije i specijalističke stručne studije. Na poticaj Udruge za promicanje istih mogućnosti UPIM, koja nam je preporučila novog zaposlenika osobu s invaliditetom, javili smo se na natječaj za Nagradu ključnarazlika. Ispunjavajući upitnike obradovali smo se jer smo shvatili da smo vrlo ravnopravni po svim kategorijama koje se analiziraju. Naše zaposlenice i zaposlenici razlikuju se po dobi, spolu, nacionalnoj pripadnosti, stupnju obrazovanja i životnim vrijednostima. Svaka osoba ima potrebe koje ju čine drukčijom od svih drugih ljudi. Uvažavamo njihove potrebe te im izlazimo u susret pri izvršavanju svakodnevnih radnih obveza. Naši ljudi su nam vrijedni i dragocjeni. Oni su najjača snaga Veleučilišta Velika Gorica. Svjesni smo razlika te nastojimo da one ne budu kamen spoticanja već postanu „ključna razlika“!

Dekan prof. mr. sc. Ivan Toth, Veleučilište Velika Gorica

Ciklopea d.o.o.

Tvrtka CIKLOPEA d.o.o. je jedan od vodećih pružatelja prevoditeljskih i lokalizacijskih usluga u Hrvatskoj i regiji Jugoistočne Europe. Poslujemo od 2003. godine i trenutačno imamo 17 stalno zaposlenih, koji u suradnji s vanjskim partnerima uslužuju više od 1000 kupaca. Svaki dan od našega osnivanja trudimo se zadobiti i očuvati povjerenje naših zaposlenika i suradnika. Uz osnovne mjere kao što je poštena i dostatna naknada za rad i ostale materijalne uvjete to podrazumijeva vrednovanje i poticanje različitih mišljenja i ideja, i onda kada se u nekim mišljenjima razilazimo. Od našeg osnivanja radimo na tome da budemo primjer društveno odgovornog poslovanja i smatramo da zaposlenici zaslužuju raditi u okruženju koje ih tretira na dostojanstven i pravedan način te ih stimulira. Zauzvrat naši zaposlenici su angažirani, odani i inovativni, a naša tvrtka je profitabilna i bilježi konstantan godišnji rast. Društveno odgovorno poslovanje i raznolikost su ciljevi koji su održivi, ekonomski isplativi, idealni i realni u isto vrijeme, samo je potrebno opredjeljenje. www.ciklopea.com

Ciklopea d.o.o.

Ericsson Nikola Tesla

Zaposlenici Ericssona Nikole Tesle su visokoobrazovani, kompetentni ljudi koji s punom odgovornošću, profesionalno i na inovativan način slijede kompanijske strateške odrednice. Uz kompanijine temeljne vrijednosti profesionalizam, poštivanje, ustrajnost, u svakodnevnom radu rukovode se načelima etičnosti u poslovanju, jednakih mogućnosti i uvjeta rada za sve zaposlenike te ravnopravnosti i zaštite ljudskih prava. Zahvaljujći tome, u Ericssonu Nikoli Tesli razvijena je kultura koja uvažava sve različitosti, a manifestira se kroz uzajamno razumijevanje i jednake mogućnosti za sve zaposlenike, bez obzira na spol, rasu, vjerska i politička uvjerenja te druge individualne odrednice.
Raznolikost kao snaga: Uvažavajući zaposlenike kao najveću vrijednost, u kompaniji se posebna pažnja posvećuje planiranju razvoja ljudskih potencijala koji mogu ostvariti složene zadaće u dinamičnom svijetu telekomunikacija. Premda se telekomunikacije tradicionalno smatraju područjem u kojem dominiraju muškarci, potičemo zapošljavanje žena, među kojima je znatan broj na rukovodećim mjestima. Također, kao dio globalnog Ericssonovog projekta, 2008. godine na razini kompanije uspostavljen je „Diversity project“. "Mi na različitost gledamo kao na prednost koja donosi dodatnu vrijednost u poslovanju. Zapošljavamo ljude sa širokim spektrom kompetencija, koji imaju različite interese i osobne ambicije, te nastojimo ono najbolje što oni mogu pružiti u poslu prenijeti i u ostvarivanje kompanijskih ciljeva. Prijavom za Nagradu ključnarazlika želimo s drugim tvrtkama podijeliti svoje pozitivne prakse i iskustva".

mr. sc. Gordana Kovačević, predsjednica Ericssona Nikole Tesle

Vodotoranj d.o.o.

Smatramo da je poštivanje zaposlenika jedna od naših temeljnih vrijednosti. Ponašamo se prema njima onako kako želimo da se drugi ponašaju prema nama. Pošteno i iskreno s uvažavanjem i poštovanjem svih različitosti. Brinemo se o njihovom zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu. Poštujemo njihova vjerska uvjerenja i njihovu raznolikost te sve to očekujemo i od njih samih. Uvijek smo im na raspolaganju. Svi ljudi nisu jednaki,a poticanje ravnopravnosti i raznolikosti pozitivno se odražava kako u životu, tako i u našoj tvrtki. S obzirom da živimo i radimo u gradu (Vukovaru ) koji je pun ratnih ožiljaka kategorija za koju smo se prijavili za nas je posebna iz tog razloga što je naša tvrtka pozitivan primjer gdje se ne gleda tko je koje nacionalnosti i vjere nego se isključivo gleda samo rad i zalaganje. Nikada nismo pridavali pažnju tko se kako zove nego tko kako radi i tko se kako ponaša na svom radnom mjestu.

Vodotoranj d.o.o., Prokurist:Damir Bosanac,i.i.m.; Direktor:Kristina Bosanac,oec

Knauf d.d.

Tvrtka Knauf poštuje svoje zaposlenike kao ravnopravne individue koje svojim idejama, različitim pristupom poslu obogaćuju sam kolektiv. Također se time, u zajedništvu samog stvaranja poslovnih ideja, zaposlenici obogaćuju različitim iskustvima i stvaraju nove vrijednosti tvrtki. Sudjelovanjem na projektu Ključnarazlika tvrtka Knauf želi istaknuti vlastito iskustvo, te prihvatiti poslovnu praksu drugih tvrtki koje doprinose ravnopravnosti prema dobi, spolu, nacionalnoj pripadnosti i invaliditetu. Poticanje raznolikosti zaposlenica/ka je vrlo bitno u svakoj organizaciji, jer ona potiče stvaranje novih ideja i jedinstveno razmišljanje pojedinca. Želimo samostalne i odlučne zaposlence/ke koji svojim doprinosom utječu na razvoj našeg proizvoda na sve zahtjevnijem tržištu. Zadovoljstvo na poslu ostvarujemo kroz međusobnu te kroz otvorenu klimu razgovora, kroz kooperativno vodstvo i priznanje. Poštivanjem raznolikosti i ravnopravnosti zaposlenika pružamo priliku svakome da iznese svoje ideje koje mogu pridonijeti razvoju tvrtke. Time je tvrtki osiguran napredak.

Knauf d.d.

Kontesa d.o.o.

Kontesa d.o.o. Poštivanje zaposlenih je poštivanje sustava, zajednice i način održavanje etičnosti u poslovanju. Naša vodilja ophođenja prema zaposlenicima je jednaka ophođenju prema kupcima, naime svaki zaposlenik mora se osjećati poštovano, neugroženo i ispunjeno na radnom mjestu doprinoseći kvaliteti rada i radne atmosfere. Smatramo da svaki zaposlenik mora imati pravo na dnevni odmor tokom radnog vremena i plaćen doručak/ručak, tjedni odmor (barem jedan dan u tjednu), plaćene putne troškove, pravo na božićnicu/uskrsnicu. Na nagradu smo se odlučili prijaviti iz razloga što bi htjeli da drugi dobiju saznanje o načinu tretiranja radnika te da samim time pridonose svojem poduzeću i ugledu , no najbitnija stvar je da se cjelokupno gospodarstvo u djelima poduzetnika promjeni na bolje, da se poslovna etika i društveno odgovorno poslovanje prihvate kao zdrav i jedini način funkcioniranja gospodarske zajednica za boljitak poduzetništva. Bitno je stoga zaposliti radnike koji su u kategoriji dugoročno nezapošlivih osoba kako se ne bi stvarao začaran krug koji će ponovo opteretiti gospodarstvo.

Tanja Kukurin , direktorica i vlasnica Kontesa d.o.o.

Kuehne + Nagel d.o.o.

Upravljanje razlikama i vrednovanje istih ključne su komponente učinkovitog upravljanja ljudskim potencijalom koje mogu utjecati na produktivnost tvrtke. Kuehne + Nagel d.o.o. je u bit svog poslovanja ugradio vrijednosti koje potiču zapošljavanje bez diskriminacije te aktivno promiče poštivanje različitosti na radnome mjestu bez obzira na dobne, spolne i vjerske razlike ili razlike vezane za fizičku ili psihičku sposobnost. Posebno smo aktivni u zapošljavanju osoba s invaliditetom, jer je u toj kategoriji zapošljivost teže ostvariva. Osobe s invaliditetom moraju biti prepoznate kao jednakovrijedni djelatnici, koji u organizaciji koja im pruža mogućnosti za ravnopravan položaj mogu doprinijeti uspjehu i kvaliteti radne sredine. Rizika kod zapošljavanja osoba s invaliditetom gotovo da i nema: oni su skromni, radišni i pouzdani radnici koji će višestruko opravdati vaše povjerenje. Svaka imalo rentabilna tvrtka trebala bi započeti zapošljavati barem po jednu osobu s određenim poteškoćama; iz moralnih, etičkih i materijalnih razloga, kako bi se sama uvjerila da će direktne i indirektne koristi daleko nadmašiti sva njihova očekivanja.

Kuehne + Nagel d.o.o.

 

Libertas Regis d.o.o.

U Libertas Regisu shvaćamo da je ljudski faktor jedan od temeljnih uspjeha tvrtke. Ljudski potencijali su osnovica na kojoj se gradi strategija poduzeća. Uključivanjem radnika u proces odlučivanja, davanjem veće odgovornosti, te potpunim i točnim prosuđivanjem njihovih zasluga oni stječu potpuno povjerenje u sustav. Stoga svakodnevno razvijamo nematerijalne i materijalne strategije motiviranja zaposlenika. Iz istog razloga odlučili smo se i prijaviti za nagradu ključnarazlika. Smatramo da poštivanjem zaposlenih potičemo ravnopravnost, stvaramo ugodnu radnu atmosferu i visok osjećaj pripadnosti kompaniji. Svjedoci smo povećanja učinkovitosti, visoke svijesti o kvaliteti naših usluga kao i odnosu prema klijentima, poboljšanoj organizaciji poslovnih procesa kojoj svakako pridonosi i naš mješoviti tim kako muškaraca i žena tako i zaposlenika drugih nacionalnosti. Tvrtka ima potrebu za ljudima i ljudi imaju potrebu za tvrtkom i tek zajedničkim djelovanjem ostvarujemo željene ciljeve.

Libertas Regis d.o.o.

Media net d.o.o.

Ljudi su najvažnija snaga Media net-a, a timski duh i ravnopravno donošenje odluka naša temeljna komparativna prednost. Svaki čovjek je važan, svaki zaposlenik ima svoje mjesto u sistemu i točno definiran zadatak kojem je posvećen i zbog kojeg se osjeća važnim i potrebnim. Odlučili smo se prijaviti za Nagradu zato što nam se sviđa projekt koji promiče ideju dobrih međuljudskih odnosa i koncepta u kojem svatko može naći svoje mjesto i biti vrijedan član tima sa zajedničkim ciljem koji će nam donijeti boljitak. Ravnopravnost nikada nije došla u pitanje u Media net-u, niti se o tom pitanju posebno raspravljalo ili mu pridavala pozornost, jer naprosto ravnopravnost kao problem nikada nije postojala kod nas. Raznolikost dobna i spolna koja proizlazi iz dobrog balansa muških i ženskih, starijih i mlađih zaposlenika pozitivno utječe na našu grupnu dinamiku i generiranje raznih ideja u rješavanju poslovnih izazova koji su stalno prisutni u našem poslu. Ključne vrijednosti u našoj orgnizaciji su posvećenost temeljnim ljudskim vrijednostima i profesionalnim etičkim standardima – povjerljivost, objektivnost, istinitost i poštenje; timski rad, projektni sistem rješavanja zadatka, spontana komunikacija unutar našeg malog tima, uvažavanje obiteljskih i životnih situacija svih zaposlenika, dnevna komunikacija svih zaposlenika s korisnicima….

Media net d.o.o.

Zvijezda d.d.

Poštivanje zaposlenih u Zvijezdi d.d. predstavlja odnašanje prema radnicima dosljedno i sa dostojanstvom, poštivanje njihovih individualnih razlika, davanje prava glasa i temeljenje odluka na informacijama dobivenim od svih zaposlenika te kroz konzultacije sa predstavnicima radnika te naravno poštivanje njihovih prava i obveza iz radnog odnosa, što je nažalost u današnje vrijeme rijetkost. Svi radnici dužni su pri obavljanju poslova poštivati dignitet zaposlenih, njihovu struku i funkciju nediskriminacijom, uvažavanjem njihovih različitosti, poštivanjem ljudskih prava i omogućavanjem stručnog napretka, te kroz oblikovanje i stvaranje radnih uvjeta koji kod zaposlenika njeguju ključne vrijednosti i kompetencije Zvijezde d.d. Za nagradu Ključna razlika smo se odlučili prijaviti kako bismo pružili barem mali doprinos nastojanjima da se poboljšaju šanse za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, osoba sa poteškoćama u razvoju ili starijih osoba. Svjedoci smo čestog nepoštivanja starijih osoba ili osoba sa invaliditetom od strane poslodavaca, veliki broj istih je na Zavodima za zapošljavanje koji realno imaju vrlo male šanse za daljnje zapošljavanje. Svjesni činjenice da je ljudski faktor najvažniji pokretač i jamac uspješnosti svakog poduzeća, pružamo primjer kako iste osobe mogu pridonijeti društvu i konkurentnosti poduzeća. Ovim putem se na jedan malo drugačiji način javnosti i drugim poslodavcima približavaju sposobnosti osoba sa invaliditetom ili poteškoćama u razvoju, kao i starijih osoba. Smatramo da je važno poticati ravnopravnost i raznolikost kod zaposlenih, jer što je veća raznolikost između istih, veća je i razina tolerancije na raznolikost, koja je u današnjem društvu jako potrebna. Različiti profili i osobine zaposlenih dovode do povećanja tolerancije, ali ujedno omogućuju i veći spektar razmišljanja, ideja i samim time drugačijih, novih rješenja koja su sve potrebnija kompanijama na tržištu. Skupina koju bismo posebno izdvojili iz našeg procesa rada i na koju smo posebno ponosni je skupina od desetak mladih, entuzijastičnih radnika Inkluzije. Radi se o osobama koje smo još 2006. g. prihvatili u naše proizvodne pogone i to nam se mnogostruko vratilo tijekom zadnjih 5 godina. Njihova energija i želja za radom i uspjehom, razina lojalnosti kompaniji, načini ophođenja prema ostalim radnicima, odnos sa kolegama i daleko više od nabrojanog čini ih veoma vrijednim zaposlenicima te smo im zahvalni što su nam omogućili jedan drugačiji kut gledanja osoba sa poteškoćama u razvoju kao osobama koje mogu uvelike doprinijeti razvoju i konkurentnosti kompanije.

Zvijezda d.d.

Privredna banka Zagreb

Smatramo da je poštivanje osobnosti i dostojanstva svakog zaposlenika temelj za razvoj radnog okruženja, stoga usvajamo procedure zapošljavanja i upravljanja ljudskim resursima koje se temelje na poštenom i dosljednom odnosu prema svima, sprječavajući favoriziranje, zloporabe i diskriminaciju. Dajemo mogućnost svim zaposlenicima za izražavanje individualnosti i kreativnosti u svom radu. Ujedno olakšavamo rad tako da pojednostavljujemo proizvode, procedure i oblike komunikacije te aktivno potičemo politike koje olakšavaju privatan i profesionalan život svih naših zaposlenika.
Vrednovanje i motivacija: poštenje, jednakost i zasluge temelji su za procjenu, vrednovanje, motivaciju i razvoj karijere naših zaposlenika te stoga primjenjujemo sustave procjene ponašanja, vještina, znanja i potencijala naših zaposlenika prema kriterijima transparentnosti i vrednovanja njihovih zasluga kako bismo ojačali motiviranost i pošteno nagradili poticanje na postizanje vrhunskih rezultata.
Slušanje i dijalog: Smatramo da su slušanje i dijalog temelji onih odnosa kojima se stvara povjerenje i stoga promoviramo stratešku ulogu interne komunikacije kako bismo zaposlenicima omogućili da svjesnije sudjeluju u životu Banke. Temeljimo komunikaciju na kriterijima točnosti, potpunosti, jednostavnosti i transparentnosti.
Povezanost: Međusobna povezanost je važna osobina zajednice osoba koje dobro rade zajedno i koje su ponosne što su dio velike Banke. Pokrećemo inicijative za uspostavu solidarnosti kako bismo pomogli kolegama koji su se našli u poteškoćama i usmjeravamo se društveno značajnim ciljevima.

Privredna banka Zagreb, Miroslav Halužan, viši izvršni direktor Grupe poslova upravljanja ljudskim resursima i organizacijom

V.S.V. d.o.o.

Glavni cilj jednog od temljenih dokumenata tvrtke, Kodeksa tvrtke V.S.V. d.o.o. je rast imiđa tvrtke kroz ulaganja u osobni razvoj sposobnosti i znanja zaposlenika, kao i razvoj posebnih radnih vještina uz poštivanje osobnosti i raznolikosti kod zaposlenika, te poticanje razvoja pozitivnog osobnog imiđa svakoga zaposlenika, kroz edukacije, osobno mentoriranje i pri radu na terenu, sustav jednakih mogućnosti i sustav nagrađivanja uz plaću. Moto tvrtke je u ljudskom kapitalu, on predstavlja visoku iskoristivost bogatstva različitih znanja, sposobnosti i osobnosti zaposlenika, te usmjeravanje istih za dostizanje zadovoljstva zaposlenika, a to su visoke i sigurne plaće, ugodna radna sredina, mogućnost napredovanja, što sve rezultira i zadovoljnim klijentima s kojima tvrtka surađuje, koji pamte zaposlenike tvrtke V.S.V. d.o.o. u pozitivnom svjetlu i rado ponovno komuniciraju s njima. Biti uspješan, a poštivati znanje i osobnosti kolega su neke od vrednota naših zaposlenika.

V.S.V. d.o.o.

Valamar hoteli i ljetovališta, Riviera Adria

U turizmu smo svjesni da je čovjek ključ našeg uspjeha, stoga iznimnu pažnju iz godine u godinu usmjeravamo na održavanje visoke razine korporativne klime i kulture u našoj grupaciji. Poštivanje zaposlenika i njihovih prava uz njihovo kontinuirano usavršavanje u cilju pružanja kvalitetne usluge našim gostima, glavni je cilj naših napora u razvoju ljudskih potencijala. Pritom su dobna ravnopravnost i ravnopravnost spolova ključne sastavnice naše korporativne kulture. Omogućujemo razvoj i napredovanje svim zaposlenicima na jednak način, kao što i, s obzirom na radnu učinkovitost, primjenjujemo različite modele nagrađivanja i motiviranja. Ravnopravnost podržavamo u svim aspektima našeg djelovanja pa tako i prilikom odabira kandidata, koje zapošljavamo isključivo na temelju ispunjavanja uvjeta koje posao zahtijeva. Poticanje ravnopravnosti podrška je održavanju pozitivne korporativne kulture i klime, učinkovitom timskom radu i razvijanju svijesti kod samih zaposlenika da se u Valamar grupaciji cijeni profesionalnost i posvećenost poslu, bez obzira na dobnu, spolnu ili neku drugu skupinu, a što je naposljetku siguran put k uspjehu.

Gordana Fabris, Valamar hoteli i ljetovališta i Riviera Adria, direktor Sektora ljudskih resursa; Fani Kmetović, Babin Kuk, direktor službe ljudskih resursa