Arhiva 2013.

Raznolikost je generator inovacija i predstavlja dobit i za samu osobu, za poslodavca i za društvo u cjelini.

Pozivamo Vas da se prijavite za Nagradu ključnarazlika za 2013. godinu u sljedećim kategorijama:
  • ravnopravnost spolova
  • dobna ravnopravnost
  • ravnopravnost osoba s invaliditetom
ključnarazlika je prvi put dodijeljena 2011. godine i prati sljedeća područja:
  • poštivanje zakonskih standarda i ljudskih prava u radnom okruženju
  • poticanje raznolikosti u radnom okruženju
  • postojanje kvalitetnih procesa upravljanja ljudskim potencijalima u kontekstu osnaživanja raznolikosti.
Dodjeljivanje Nagrade ključnarazlika ima za cilj istaknuti i promovirati poslodavce kod kojih postoji raznolikost u radnoj sredini te koji osiguravaju jednake šanse za sve zaposlene, u skladu s njihovim kompetencijama, s ciljem poslovne i osobne dobrobiti. Prijavite se, pokažite javnosti Vaš primjer te se istaknite kao izvrstan poslodavac.

Rok za prijavu na natječaj je produžen do petka 13. lipnja 2014. godine.

Novosti kod ovogodišnje nagrade „Ključna razlika“:
  • jednostavniji postupak prijave, posebice za mala poduzeća (do 20 zaposlenih)
  • svi valjano prijavljeni poslodavci će ostvariti pravo na besplatnu edukaciju o upravljanju raznolikosti koja će se održati na jesen ove godine te će također imati pravo na dodatne popuste za edukacije u dogovoru s partnerskim i suradničkim organizacijama Nagrade ključnarazlika
  • svi valjano prijavljeni poslodavci će dobiti dodatne besplatne savjete i alate kako dodatno mogu razviti upravljanje raznolikosti u svojoj organizaciji.
  • dobitnici ovogodišnje nagrade i njihove dobre prakse će biti detaljno promovirani u javnosti putem web stranice www.kljucnarazlika.hr kao i u suradnji s medijskim partnerima nagrade u periodu nakon dodjele Nagrade.

PRIJAVA za sudjelovanje

Na natječaj se možete prijaviti putem online obrasca koji se nalazi u nastavku teksta, a sastoji se od općeg i specifičnog dijela.
Opći dio upitnika je obvezan za sve poslodavce te uključuje pitanja koja se odnose na uključivanje raznolikosti općenito (odgovara na pitanje koliko je uopće raznolika radna snaga poslodavca), poštivanje ljudskih prava u radnom okruženju (zaštita od diskriminacije i sl.), kvalitetno upravljanje poslovnim rezultatima i brigom o ljudima/zaposlenicima (definirani procesi zapošljavanja, razvoja zaposlenika i sl.).
Nakon ispunjavanja općeg dijela ispunjava se dodatni specifični dio upitnika. Svaki specifičan dio upitnika ispunjava se s obzirom na kategoriju/e Nagrade za koju se poslodavac prijavljuje te se pitanja odnose na tu specifičnu skupinu (npr. posebna su pitanja koja se odnose na uključivanje ili osoba s invaliditetom ili poticanja ravnopravnosti spolova ili poticanja dobne ravnopravnosti).
Upute za prijavitelje nalaze se OVDJE (.pdf).

PRIJAVNICA

Prijave se rade putem online obrazaca koji se nalaze na donjim Internet poveznicama. S obzirom da je online prijavu potrebno napraviti odjednom, ispod možete preuzeti PDF dokumente „Uvid u pitanja“ za svaki pojedini upitnik, koji Vam mogu služiti za uvid koje podatke trebate prikupiti kako bi ih unijeli u online obrasce.
Iskoristite Nagradu kao priliku da i sami provjerite koliko je raznolikost ljudskih potencijala zastupljena kod Vas. Više informacija o upravljanju raznolikosti i primjerima dobre prakse možete pronaći ovdje.

Nagrada se dodjeljuje uz pokroviteljstvo Ministarstva rada i mirovinskog sustava.

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju na: boza.alajbeg.malcic@irtr.hr ili 01/ 6065 258.